Velkommen til Steinvik

Steinvik- gruppa  driv matfiskproduksjon av laks og aure på 7 lokalitetar i kommunane Flora og  Askvoll, samt settefisk og rognkjeksproduksjon i høvesvis Flora og Bremanger.

Steinvik er ein viktig distriktsutbyggar, og er medeigar i fleire selskap.

Velkommen til open dag laurdag 21. mai 2016 kl. 11.00 – 17.00

Slik køyrer du

slik_korer_du_ny